Return to site

Dự án cần xin chủ đầu tư trong trường hợp nào?

Dự án sẽ Nằm ở phía trong sự kiện phát triển nhà ở cũng như hạng mục thu hồi khu đất được HĐND tỉnh kênh qua thì có phải triển khai có thêm giấy tờ thủ tục xin chấp nhận chủ trương góp vốn đầu tư hay không?

Trong tình huống nào dự án Bất Động Sản có nhu cầu xin chủ trương đầu tư?

Thắc mắc về giấy tờ thủ tục xin đồng ý chính sách đầu tư giống như sau:

“Doanh nghiệp chúng tôi muốn đăng ký tham gia dự án Bất Động Sản KĐT mới với quy mô 47 ha, trong số đó số lượng căn hộ chung cư dự đoán 1.000 căn (theo kêu gọi đầu tư của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh). Khu đất này có 20 héc-ta đất sạch của nhà nước có trên trang đăng tin miễn phí nhà đất của imuabanbds, còn sót lại là 27 héc-ta khu đất của dân (cần thu hồi). Dự Án BĐS nằm ở trong chương trình tăng trưởng chung cư cũng được HĐND tỉnh thông qua và kế hoạch phát triển căn hộ chung cư đã được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh phê duyệt.

Dự Án BĐS đó cũng nằm ở trong hạng mục thu hồi đất được HĐND tỉnh thông qua. Ủy Ban Nhân Dân tỉnh dự đoán tổ chức đấu thầu để chọn lựa người đầu tư. Tiếp sau đó sẽ triển khai giấy tờ thủ tục thuận tình đầu tư theo Nghị định 11/2013/NĐ-CP về đầu tư và quy hoạch đô thành. Tuy nhiên, theo Khoản 5, Điều 9 Nghị định 99/2015/NĐ-CP của cơ quan chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật căn hộ chung cư cao cấp thì Ủy Ban Nhân Dân tỉnh phải thông qua HĐND tỉnh trước khi chấp thuận chính sách đầu tư cũng như tổ chức triển khai đấu thầu Dự Án BĐS. Vậy xin cho hỏi, Dự Án BĐS đó đã nằm ở trong event tăng trưởng chung cư và danh mục tịch thu đất được HĐND tỉnh thông qua thì DN xuất hiện phải triển khai thêm giấy tờ thủ tục quy định tại Khoản 5, Điều 9 Nghị định 99/2015/NĐ-CP hoặc không?”

DN TNHH Tư Nhân Quang Minh (Sóc Trăng)

Trả lời:

Luật đầu tư 2014 cũng như Luật căn hộ chung cư cao cấp 2014 đã chính sách rõ các content về thẩm quyền, trình tự thủ tục quyết định hành động chủ trương góp vốn đầu tư hoặc đồng ý chấp thuận chính sách góp vốn đầu tư riêng với dự án Bất Động Sản đầu tư. Điểm c, Khoản 2, Điều 17 Luật căn hộ cao cấp 2014 có nêu, dự án góp vốn đầu tư thiết kế và xây dựng căn hộ chung cư cao cấp bao gồm cả Dự Án BĐS đầu tư gây dựng KĐT hay dự án Bất Động Sản dùng khu đất hỗn hợp mà có dành diện tích đất trong dự án nhằm gây dựng căn hộ cao cấp. Điều 30, 31 và 32 của Luật góp vốn đầu tư 2014 cũng nêu chính sách về thẩm quyền quyết định chính sách đầu tư riêng với dự án Bất Động Sản đầu tư.

Trình tự, thủ tục đồng ý chủ trương góp vốn đầu tư cũng được chính sách rõ trong Luật đầu tư 2014 cũng như Luật căn hộ chung cư cao cấp 2014

Riêng những dự án Bất Động Sản không trực thuộc diện quyết định chủ trương góp vốn đầu tư theo Luật đầu tư, DN hay cá nhân phải tiến hành thuận tình chính sách đầu tư theo quy định của chính phủ cũng được nêu tại Khoản 2, Điều 170 của Luật căn hộ chung cư cao cấp. Khoản 4, 5, 6; Điều 9 Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ cũng đã nêu quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật căn hộ chung cư cao cấp. Từ đó, "chỉ những dự án góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng căn hộ (bao gồm có cả Dự Án BĐS góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng KĐT mà xuất hiện dành riêng diện tích S khu đất trong Dự Án BĐS để gây dựng nhà ở) xuất hiện quy mô vốn đầu tư bên dưới 5.000 tỉ đồng, đã có đất ở (dự án không phải quy đổi mục tiêu dùng đất) thì mới có thể xúc tiến đồng ý chủ trương đầu tư theo pháp luật trở về quê hương ở."

Xem thêm các trang đăng tin miễn phí tại imuabanbds của chúng tôi sẽ tìm ra những sản phẩm chất lượng và phù hợp tài chính của bạn.

Đối với sự chọn lựa CĐT gây dựng nhà dịch vụ TM, pháp luật về lại nhà ở chỉ quy định về cách thức và một số nguyên lý trong việc lựa chọn nhà đầu tư xây dựng nhà dịch vụ TM, không chính sách về trình tự, thủ tục đấu thầu chọn lựa chủ đầu tư (Điều 22 Luật nhà ở 2014, Điều 18 Nghị định 99/2015/NĐ-CP).

Trình tự, thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư xúc tiến dự án Bất Động Sản đầu tư xuất hiện sử dụng đất (bao gồm cả Dự Án BĐS đầu tư thiết kế xây dựng KĐT mà xuất hiện dành riêng diện tích đất trong dự án nhằm thiết kế và xây dựng nhà ở) được thực hiện theo chính sách của pháp luật về đấu thầu (Luật Đấu thầu, Nghị định 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của cơ quan chính phủ quy định liên quan và chỉ dẫn thi hành một số điều của Luật Đấu thầu cũng như những thoả thuận hướng dẫn có liên quan). Theo các chính sách tại, Doanh Nghiệp tư nhân Quang Minh nếu có những thắc mắc liên quan việc đấu thầu lựa chọn CĐT xây dựng căn hộ cao cấp, rất có thể liên hệ cùng với Bộ chiến lược cũng như góp vốn đầu tư để được hướng dẫn, giải quyết.

Xem thêm cho thuê nhà riêng tại đây: http://bit.ly/2uMp5aZ

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly